Křesťanský život jako putování Izraele

Kázání: 3. neděle postní, cyklus C, Ex 3,1-8a.13-15, 1 Kor 10,1-6.10-12, Lk 13,1-9 (nahrávky)

1 – 18:30 – Kázání: Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 7:30 – Kázání: Křesťanský život jako putování Izraele (11 minut)

3 – 8:45 – Kázání: Křesťanský život jako putování Izraele (11 minut)