Křest je svatba

Kázání: Svátek Křtu Páně, Iz 42,1-4.6-7, Sk 10,34-38, Lk 3,15-16.21-23 (nahrávky)

1 – 18:30 – Kázání: Spíše jako komentář ke čtením (12 minut)

2 – 9:00 – Kázání: Křest je svatba (22 minut)

3 – 10:30 – Kázání: Křest je svatba (12 minut)

4 – 10:30 – Kázání pro děti: Křest (6 minut)

5 – 10:30 – Poznámka: Jak předat víru dětem (2 minuty)

6 – 18:30 – Kázání: Křest je svatba (14 minut)