Kéž nás dobro baví

Kázání: 24. neděle v mezidobí, cyklus A, Sir 27,33-28,9 (řec. 27,30 – 28,7), Řím 14,7-9, Mt 18,21-35 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (8 minut)

2 – 7:30 – Kéž nás dobro baví (14 minut)

3 – 8:45 – Kéž nás dobro baví (11 minut)

4 – 10:30 – Kéž nás dobro baví (10 minuty)

5 – 10:30 – Pro děti: Usmiřovat druhé (4 minuty)