Kázání třetí adventní neděle

Kázání: Třetí neděle adventní, cyklus A, Iz 35,1-6a.10, Jak 5,7-10, Mt 11,2-11 (nahrávky)

1. Sobota večer – Více jako úvod k biblickým textům (9 minut)

2. Neděle 9:00 – Pochybnosti Jana Křtitele (16 minut)

3. Neděle 10:30 – Pochybnosti Jana Křtitele (10 minut)

4. Neděle 18:30 – Pochybnosti Janových učedníků (10 minut)