K poznání cesty potřebujeme znamení víc

Kázání: 2. postní neděle, cyklus A, Gn 12,1-4a, 2 Tim 1,8b-10, Mt 17,1-9 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 7:30 – K poznání cesty potřebujeme znamení víc (12 minut)

3 – 8:45 – K poznání cesty potřebujeme znamení víc (12 minut)