Jsme pozváni na hostinu

Kázání: 28. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 25,6-10a, Flp 4,12-14.19-20, Mt 22,1-14 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – Neděle 9:00 – Jsme pozváni na hostinu (16 minut)

3 – Neděle 10:30 – Jsme pozváni na hostinu  (10 minut)

3 – Neděle 18:30 – Jsme pozváni na hostinu  (10 minut)