Jak žít v dobrém mezi lidmi

Kázání: 6. neděle v mezidobí, cyklus B, 1 Kor 10,31 – 11,1 (nahrávky)

001 – 10 minut – Spíše jako komentář ke čtením

002 – 14 minut – Jak žít v dobrém mezi lidmi

003 – 12 minut – Jak žit v dobrém mezi lidmi

004 – 15 minut – Jak žít v dobrém mezi lidmi

Pro děti – 5 minut – Jak napravit krádež