Jak se křesťansky postavit ke zlu ve světě?

Kázání: 33. neděle v mezidobí, cyklus B, Dan 12,1-3, Žid 10,11-14.18, Mk 13,24-32 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 9:00 – Je těžké čelit zlu (17 minut)

3 – 10:30 – Proslavit se svatostí všedního dne (12 minut)

4 – 10:30 – Kázání pro děti (6 minut)

5 – 18:30 – Máme nastavit druhou tvář? (16 minut)