Jak nakládáme s dary od Pána

Kázání: 33. neděle v mezidobí, cyklus A, Př 31,10-13.19-20.30-31, 1 Sol 5,1-6, Mt 25,14-30 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (13 minut)

2 – Neděle 7:30 – Připraveni na setkání s Pánem (14 minut)

3 – Neděle 8:45 – Jak nakládáme s dary od Pána (12 minut)