Jak být spojeni s Kristem

Kázání: 5. neděle velikonoční, cyklus B, Sk 9,26-31, 1 Jan 3,18-24, Jan 15,1-8 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíš jako komentář ke čtením (11 minut)

2 – 7:30 – Jak být spojeni s Kristem (13 minut)

3 – 8:45 – Jak být spojeni s Kristem (12 minut)

4 – 10:30 – Jak být spojeni s Kristem (10 minut)