Dva synové a Otec

Kázání: 4. neděle postní, cyklus C, Joz 5,9a.10-12, 2 Kor 5,17-21, Lk 15,1-3.11-32 (nahrávky)

1 – 18:30 – Kázání: Boží slib se naplnil (7 minut)

2 – 9:00 – Kázání: Dva synové a Otec (13 minut)

3 – 10:30 – Kázání: Dva synové a Otec (9 minut)

4 – 10:30 – Kázání pro děti: Být milosrdní jako Otec (4 minuty)

5 – 10:30 – Poznámka před křtem: Duchovní dědeček (4 minuty)

6 – 18:30 – Kázání: Dva synové a Otec (12 minut)