Dobrý pastýř, Zasvěcený život

Kázání: 4. neděle velikonoční, cyklus B, Sk 4,8-12, 1 Jan 3,1-2, Jan 10,11-18 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 10:30 – Hodnota zasvěceného života (10 minut)

3 – 10:30 – Pro děti: Dobrý pastýř (7 minut)

4 – 18:30 – Dobrý pastýř (10 minut)