Dávat ze svého majetku

Kázání: 13. neděle v mezidobí, cyklus B, Mdr 1,13-15; 2,23-24, 2 Kor 8,7.9.13-15, Mk 5,21-43 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtení (11 minut)

2 – 7:30 – Dávat ze svého majetku (15 minut)

3 – 8:45 – Dávat ze svého majetku (12 minut)

4 – 10:30 – Dávat ze svého majetku (9 minut)

5 – 10:30 – Dětské kázání: Musíme hodně prosit (5 minut)