Darované hřivny jsou zkouškou našeho vztahu k druhým a k Bohu

Kázání: 33. neděle v mezidobí, cyklus A, Př 31,10-13.19-20.30-31, 1 Sol 5,1-6, Mt 25,14-30 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 7:30 – Darované hřivny jsou zkouškou našeho vztahu k druhým a k Bohu (15 minut)

3 – 8:45 – Darované hřivny jsou zkouškou našeho vztahu k druhým a k Bohu (12 minut)