Cizince přivedu do svého chrámu

Kázání: 20. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 56,1.6-7, Řím 11,13-15.29-32, Mt 15,21-28 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (11 minut)

2 – 9:00 – Cizince přivedu do svého chrámu (13 minut)

3 – 10:30 – Cizince přivedu do svého chrámu (10 minut)

4 – 10:30 – Pro děti: To nejcennější v kostele (4 minuty)