Čas odpočívat a čas služit až příliš

Kázání: 16. neděle v mezidobí, cyklus B, Jer 23,1-6, Ef 2,13-18, Mk 6,30-34 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtení (12 minut)

2 – 8:00 – Čas odpočívat a čas služit až příliš (12 minut)

3 – 9:30 – Čas odpočívat a čas služit až příliš (12 minut)

4 – 11:00 – Čas odpočívat a čas služit až příliš (14 minut)