Bůh rozsévá svá vnuknutí

Kázání: 15. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 55,10-11, Řím 8,18-23, Mt 13,1-23 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 9:00 – Bůh rozsévá svá vnuknutí (12 minut)

3 – 10:30 – Bůh rozsévá svá vnuknutí (8 minut)

4 – 10:30 – Pro děti: Proč křtíme malé děti (5 minut)

5 – 18:30 – Bůh rozsévá svá vnuknutí (10 minut)