Bůh komunikuje skrze setkání

Kázání: 2. neděle po Narození Páně, Sir 24,1-4.12-16, Ef 1,3-6.15-18, Jan 1,1-18 (nahrávky)

1 – 18:30 – Kázání: Spíše jako komentář ke čtením (12 minut)

2 – 7:30 – Kázání: Bůh komunikuje skrze setkání (16 minut)

3 – 8:45 – Kázání: Bůh komunikuje skrze setkání (15 minut)