Buďme hlasateli radostného poselství

Kázání: 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  Iz 61,1-3a, 2 Kor 4,1-2.5-7, Lk 10,1-9 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtení (11 minut)

2 – 9:00 – Buďme hlasateli radostného poselství (16 minut)

3 – 10:30 – Buďme hlasateli radostného poselství (8 minut)

4 – 10:30 – Kázání pro děti. Čtěte Bibli (5 minut)

5 – 10:30 – Poznámka na závěr mše (3 minut)

6 – 18:30 – Buďme hlasateli radostného poselství (10 minut)