Boží slovo pro přítomnost

Kázání: Neděle 33. týdne, cyklus C, Mal 3,19-20a, 2 Sol 3,7-12, Lk 21,5-19 (nahrávky)

I. Sobota večer – Více jako úvod k biblickým textům (9 minut)

II. Neděle 9:00 – Více na téma Boží slovo mluví do naší přítomnosti (11 minut)

III. Neděle 10:30 – Více na téma druhého čtení (7 minut)