Boží plány jen rostou a nic neztrácí platnost

Kázání: Druhá neděle po Narození Páně, Sir 24,1-4.12-16, Ef 1,3-6.15-18, Jan 1,1-18 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (13 minut)

2 – 9:00 – Boží plány jen rostou a nic neztrácí platnost (13 minut)

3 – 10:30 – Boží plány jen rostou a nic neztrácí platnost (10 minut)

4 – 18:30 – Boží plány jen rostou a nic neztrácí platnost (11 minut)