Blízko posvátnému

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty otevřené také pro všechny věřící proběhlo na Velehradě v pondělí až středu 17.-19. února 2020. Téma: Blízko posvátnému. Můžete si poslechnout nahrávky přednášek a stáhnout příslušné texty.

Akolyté – texty pro účastníky

První promluva

1. kázání

2. promluva

3. promluva

4. promluva

2. kázání

5. promluva

Adorace

3. kázání