Páteční adorační služby

Pro farníky v Rožnově (aktualizováno 24. srpna 2023):

Děkuji všem, kdo se zapojíte do pátečních adoračních služeb. Pán Bůh zaplať.

Prosím ochotné farníky, aby se zapsali do adoračních služeb. Jedná se o službu v pátek jednou za čtyři týdny na půl hodiny, ale samozřejmě se můžete zapsat i častěji nebo na delší čas. Prosím o zapsání tak, aby se obsadily všechny služby vždy třemi farníky. Tato trojice se pak může případně domluvit mezi sebou, že když někdo nemůže přijít, tak aspoň jeden z nich vždy v kostele bude. Zapisujte se zkratkou a nikoliv jménem. Pak mi můžete poslat zprávu na e-mail pavelhofirek@hypernet.cz abych věděl, kdo má kterou službu. Děkuji. Rozpis adoračních služeb najdete na této adrese:

Rozpis je také vzadu na stolku v našem kostele, kde se můžete také zapsat nebo podívat, které služby ještě zbývá obsadit. 

Děkuji. P. Pavel Hofírek