Online besedy s farářem

Nabízím možnost účasti na besedách prostřednictvím internetu...

0

Krize víry

Kázání: 2. velikonoční neděle, Jan 20,19-31 (nahrávka 13 minut)

0

Jisté, ale zároveň jiné

Kázání: Pátek velikonočního oktávu, Jan 21,1-14 (nahrávka 8 minut)

0

Ne jako, ale skutečně

Kázání: Čtvrtek velikonočního oktávu, Lk 24,35-48 (nahrávka 12 minut)

0

Mše svatá v Emauzích

Kázání: Středa velikonočního oktávu, Lk 24,13-35 (nahrávka 12 minut)

0

S Ježíšem vzkříšeným

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Jan 20,1-9 (nahrávky 11 a 12 a 9 minut)

0

S Ježíšem neviditelným

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 15 minut)

0

S Ježíšem na Kalvárii

Kázání: Velký pátek (nahrávka 15 minut)

0

S Ježíšem nesoucím kříž

Křížová cesta na Velký pátek 2021 (nahrávka 75 minut)

0

S Ježíšem v Getsemanech

Adorace na Zelený čtvrtek (nahrávka 16 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS