Velikonoční triduum 2019

Zelený čtvrtek – Kázání – Vzpomínka, zpřítomnění a naplnění (17 minut)

Zelený čtvrtek – Adorace – S Ježíšem v Getsemanské zahradě (9 minut)

Velký pátek – Křížová cesta – Máme jít v Ježíšových stopách (56 minut)

Velký pátek – Kázání – Co dnes vidíme? (14 minut)

Velikonoční vigilie – Kázání a poznámky – Boží plán stvoření se naplňuje (24 minut)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Kázání – Musí být vzkříšení (13 a 12  a 11 minut)