Uvěřit, setkat se, zvěstovat

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B, Sk 10,34a.37-43, Jan 20,1-9 (nahrávky)

1 – 9:00 – Uvěřit, setkat se, zvěstovat (14 minut)

2 – 10:30 – Uvěřit, setkat se, zvěstovat (9 minut)

3 – 10:30 – Pro děti: Po smutku radost (4 minuty)

4 – 18:30 – Uvěřit, setkat se, zvěstovat (13 minut)