Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Žalmy

Miluji Tvůj Zákon

Kázání na žalmovou odpověď (nahrávka 7 minut)

Subscribe to RSS - Žalmy