Genesis

To všechno i vy dělejte jim

Kázání: Úterý 12. týdne mezidobí, cyklus 1, Gn 13,2.5-18, Mt 7,6.12-14 (nahrávka 9 minut)

0

Od Evy k Marii

Kázání: Památka Panny Marie Matky církve, Gn 3,9-15.20, Jan 19,25-34 (nahrávka 8 minut)

0

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

9
Subscribe to RSS - Genesis