2. Korinťanům

Neposuzujme podle lidských měřítek

Kázání: 12. neděle mezidobí, cyklus B, 2 Kor 5,14-17 (nahrávky 14 a 14 a 12 a 13 minut)

0

Pavel se chlubí, abychom se nechlubili

Kázání: Pátek 11. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Kor 11,18.21b-30 (nahrávka 9 minut)

0

Boží ano a lidské ano

Kázání: Úterý 10. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Kor 1,18-22 (nahrávka 13 minut)

0

Útěcha v soužení

Kázání: Pondělí 10. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Kor 1,1-7 (nahrávka 11 minut)

0

Radostný dárce

Kázání: 10.8. Svatý Vavřinec, 2 Kor 9,6-10

0
Subscribe to RSS - 2. Korinťanům