Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Lukášovo evangelium

Odpustí Bůh hříchy proti Duchu svatému?

Kázání: Sobota 28. týdne mezidobí, Lk 12,8-12 (nahrávka 8 minut)

0

Nebezpečí neupřímnosti

Kázání: Pátek 28. týdne mezidobí, Lk 12,1-7 (nahrávka 9 minut)

0

Ježíš je znamením jako Jonáš

Kázání: Pondělí 28. týdne mezidobí, Lk 11,29-32 (nahrávka 6 minut)

0

Jako bojovat a porazit Zlo

Kázání: Pátek 27. týdne mezidobí, Lk 11,15-26 (nahrávka 9 minut)

0

Když se chceme modlit víc

Kázání: Čtvrtek 27. týdne mezidobí a Památka Panny Marie Růžencové, Lk 11,5-13 (nahrávka 11 minut)

0

Ano, dávat, ale také přijímat

Kázání: 29. 7. Památka sv. Marty, Lk 10,38-42 (nahrávka 8 minut)

0

Boží milosrdenství

Kázání: Neděle 24. týdne, cyklus C, Ex 32,7-11.13-14, 1 Tim 1,12-17, Lk 15,1-32

9

Blahoslavení jste

Kázání: Středa 23. týdne, Lk 6,20-26

0

O pokoře

Kázání: Neděle 22. týdne, cyklus C, Sir 3,19-21.30-31, Lk 14,1.7-14

9.75

Těžkosti v životě

Kázání: Neděle 21. týdne, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30

10

Stránky

Subscribe to RSS - Lukášovo evangelium