Setkání pro evangelizaci 6

Šesté setkání ve čtvrtek 15. ledna 2015 začalo adorací v kostele a pokračovalo setkáním na faře, kde se nás sešlo asi 15.

Tématem byla druhá kapitola z knihy Vytváření evangelizující farnosti (Creating Evangelizing Parish, ISBN: 978-08091-3387-1).

Materiály a nahrávky jsou zde ke stažení.

Příští setkání bude v pondělí 9. února 2015.

Začneme v 17:00 adorací v kostele sv. Vavřince a pak bude setkání na faře.

Všichni jsou zváni

Seste-setkani-pro-evangelizaci.pdf

Přednáška

Adorace