Prosíme o finanční podporu naší farnosti

Milí bratři a sestry, vážení přátelé,

Prosíme o Vaši finanční podporu naší Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. Momentálně je to obzvlášť důležité, protože opět není možné chodit do kostela na mše svaté, takže nemáme žádné nedělní sbírky, a tím jsme přišli prakticky o jediný příjem, který farnost má. Zůstává nám pouze možnost spoléhat na Vaši štědrost a na Vaše dary.

Na prvním místě potřebujeme dary na běžný provoz, obvyklé výdaje a na menší opravy. Tedy na účely, na které přispíváte v běžných nedělních sbírkách.

Své dary můžete dát v kostele do pokladniček, nebo v hotovosti faráři, kaplanovi, jáhnovi či kostelníkovi. Pokud chcete potvrzení o přijetí daru (viz níže), tak si to domluvte hned při předání a svůj dar předejte v obálce s lístkem, kde napíšete potřebné údaje: jméno a příjmení, adresu, výši daru a datum. Ideální v tomto případě je předání ve farní kanceláři, kde Vám můžeme vystavit potvrzení ihned, jinak je třeba se ještě domluvit na předání dodatečně vystaveného potvrzení. Pokud potvrzení o daru nepotřebujete nebo chcete dát dar anonymně, tak můžete předat svůj dar jakýmkoliv způsobem.

Druhá možnost je poslat dar bankovním převodem na běžný účet farnosti. Číslo našeho účtu: 1763911309/0800 (dary na všechny účely kromě lavic). Do poznámky můžete napsat vzkaz, podle kterého Vaši platbu identifikujeme, ale není to nutné, většinou je jméno dárce názvem Vašeho účtu nebo Váš dar poznáme podle datumu a částky, kterou nám sdělíte, když budete potřebovat potvrzení.

Budete-li potřebovat potvrzení o daru, tak nám dejte vědět, rádi je vystavíme. Nejlépe je poslat e-mail na farní adresu faroznovpr@ado.cz s potřebnými údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, výše daru, datum převodu a informace, jestli chcete zaslat potvrzení poštou, e-mailem nebo si je vyzvednete zákristii či kanceláři. Požádat o potvrzení můžete buď hned po odeslání daru nebo ještě lépe v lednu se seznamem všech darů za celý minulý rok, které pak napíšeme dohromady na jedno potvrzení.

Třetí nejlepší možnost je přispívat farnosti pravidelně a nastavit si u své banky pevný měsíční příkaz na zvolenou částku k převodu na farní účet 1763911309/0800. Tento způsob dává farnosti jistotu pravidelného měsíčního příjmu a Vy nemusíte na zasílání darů myslet. Ve svém výpisu z účtu pak vždy uvidíte, že jste čátku automaticky poslali. Samozřejmě můžete kdykoliv výši měsíční částky změnit nebo platby zrušit nebo navíc poslat výjimečný dar navíc. Narozdíl od darů do sbírek, které jsou anonymní, na dary zasílané převodem na účet můžeme pak za celý rok souhrnně vystavit potvrzení o daru církvi pro slevu na dani. Těm, kdo se rozhodnou pro pravidelné platby obzvláště děkujeme.

Na druhém místě vybíráme peníze na pořízení nových lavic do kostela Všech svatých. Na tento účel by byly pravidelné měsíční sbírky.

Opět můžete přispět buď v hotovosti nebo převodem. Pokud v hotovosti, tak kromě výše uvedeného je třeba ještě připsat nebo při předání říct, že je to dar výslovně na lavice, abychom ho zaúčtovali na tento konkrétní účel. Pokud chcete darovat převodem, tak pošlete peníze na transparentní účet farnosti. Číslo: 5205277399/0800 (pouze na lavice). Můžete se podívat, kolik už máme na lavice vybráno a jestli Váš dar na účet přišel: Náhled na transparentní účet farnosti Rožnov pod Radhostěm. S potvrzením o daru je to stejné jako v prvním případě.

Akce pořízení nových lavic je na úplném začátku. Prvním krokem bude hledání vzorů, ve kterých se dobře sedí, stojí i klečí, což musíme odložit na později, až bude normální situace. Tedy zatím nemáme žádnou konkrétní představu, ani firmu, ani cenu. Počítáme, že to určitě bude více než jeden milion korun. Proto začínáme na lavice vybírat už teď, je to velká částka a bude trvat delší dobu, než peníze vybereme. Momentálně nás samozřejmě více trápí ty běžné výdaje farnosti, které musíme platit průběžně.

Potvrzení o daru je užitečné pro ty, kdo platí daň z příjmu

Dar církvi, tedy i farnosti, je možné si odečíst ze základu daně z příjmu. Bohužel se nejedná o odečtění celé částky z daně, ale pouze z daňového základu, ale i to je dobré využít. Nedá se přesně říct, jaká část daru se pak dárci vrátí ve slevě na dani, to pro každého jednotlivě počítá mzdová či daňová účetní a závisí to na dalších okolnostech. Ale zhruba se dá říct, že sleva je kolem 10% z darované částky. Například, když člověk posílá farnosti 1.000,- Kč měsíčně, tedy daruje farnosti za rok 12.000,- Kč, tak má za rok slevu asi 1.200,- Kč na dani z příjmu. Nebo jinými slovy: Když této možnosti daňové slevy využíjeme, tak 90% daru dává dárce a 10% daru dává stát. Například daruji farnosti 5.000,- Kč, po zúčtování daně jakobych já daroval 4.500,- Kč a stát k tomu přidal dar 500,- Kč. Potvrzení o daru farnosti je tedy dobré pro ty, kdo platí daň z příjmu, zaměstnance, podnikatele, živnostníky i firmy. Pokud chcete vědět víc, tak Vám to nejlépe vysvětlí Vaše účetní nebo mzdová účetní Vašeho zaměstnavatele. Naopak potvrzení o daru nepotřebují ti, kdo nemají zdanitelné příjmy, například berou pouze důchod.

Konkrétně podmínky slevy na dani definuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) pro fyzické osoby v § 15 odstavec 1  a pro právnické osoby § 20 odstavec 8. Zjednodušeně řečeno se musí jednat o dar na náboženské účely pro registrované církve (což naše farnost splňuje) v částce minimálně 1.000,- Kč u fyzických osob nebo minimálně 2.000,- Kč u právnických osob. Maximální odečitatelná částka je 15% daňového základu u fyzických osob nebo 10% u právnických osob.

Potvrzení předáte tomu, kdo pro Vás dělá zúčtování daně z příjmu, což u většiny zaměstnanců je účetní Vašeho zaměstnavatele. U daru v hotovosti stačí vystavený příjmový doklad. U daru převodem potvrzení farnosti o přijetí daru. Výjimečně někdy u větších částek může účetní firmy vyžadovat darovací smlouvu, ale nemělo by to být nutné. Také by mělo stačit zaslání potvrzení e-mailem. Samozřejmě vystavíme potvrzení tak, jak bude třeba. Například u právnických osob bude nejspíš nutné uvést IČO a místo jména a příjmení se uvádí plný název firmy.

Kolik mám darovat?

To je velmi dobrá otázka. Znamená to, že podpořit svou farnost chcete. Děkujeme. Je to Váš dar, darujte tolik, kolik uznáte za vhodné. Za každý dar jsme vděčni. Není možné říct konkrétní částku, protože každý si může dovolit něco jiného. Pro někoho je tisíc korun měsíčně moc a pro jiného je to nepodstatná částka. Ale přece jen pár rad mne napadá:

Darovaná částka by neměla člověka zruinovat. Je jistě rozumější dát raději méně a pokud na tom budu finančně dobře, tak přidat víc později. Zároveň ale dar církvi by neměl být v kategorii těch výdajů, které jsou na řadě, až když mi náhodou peníze zbudou. Měla by to být samozřejmost, se kterou počítám. Částka by měla nějak odpovídat mým příjmům a stavu mých financí. Pokud se člověk topí v dluzích, tak přispívá do sbírek jen symbolicky, ale i v takové situaci je dobré dávat aspoň něco málo. Vyjadřuji tím, že víra je důležitá součást mého života. Je mi líto, že nemohu dát víc, ale teď to prostě nejde. Mohu hledat jiné způsoby, jak ve farnosti pomáhat.

Darovat je možné nejen penize, ale také svůj čas, své síly, své schopnosti. Obojí je třeba. Nestačí dát jen peníze a víc se do života farnosti nezapojovat. A je dobře, aby také ten, kdo ve farnosti pomáhá, přispíval i finančně. Ale ten poměr může být různý. Někdo skutečně nemá čas ve farnosti pravidelně pomáhat, tak spíš přispěje penězi. Jiný ve farnosti pomáhá zadarmo a dělá službu, kterou by jiní nedělali ani za peníze, pak je pochopitelné, že přispívá jen symbolicky. Ale stejně mám dojem, že ve skutečnosti je to ještě jinak. Ti, kdo ve farnosti nejobětavěji pomáhají, bývají těmi, kdo zároveń přispívají nejvíc. A ti, kdo nemají čas a ochotu cokoliv udělat, často dávají do sbírky jen drobné. Nakonec jde jen o naši štědrost a velkorysost víry.

Darovaná částka by měla člověka “bolet”. Nemyslím bolet, abych si pak vyčítal, že jsem daroval příliš moc. Myslím to, že by pro mne měl být dar citelný, že je rozdíl darovat a nedarovat, že nad tím musím přemýšlet. Někdo může dát v neděli do sbírky tisíc korun a vůbec to neřešit, protože v jeho financích je to zanedbatelná nepatrná částka. Farnosti to velmi pomůže, je to velký dar, ale jemu to duchovně nepomůže, protože to nepocítí. Dar církvi totiž není jen pragmaticky a logicky nutný k tomu, aby farnost fungovala a mohla zaplatit elektřinu, plyn, vodu a nezbytné opravy. Dar církvi má být také projevem naší víry. Dáváním pak naše víra roste a spojení s církví se upevňuje. Měl bych darovat tolik, aby mne to pak hřálo u srdce a ne abych na to hned zapomněl.

Darovaná částka by měla nějak odpovídat potřebám církve. Zmiňuji to pro úplnost, teď to ještě není tak akutní a jasné. Ale toto se bude řešit v nejbližších letech a můžeme očekávat konkrétní výzvy biskupů i s konkrétními částkami, kolik je třeba v diecézi vybrat peněz na platy kněží apod. Teď ještě stát církvi přispívá, ale každým rokem méně a méně. Předpokládaný finanční zisk z arcibiskupských lesů v budoucnu asi nebude naplněn a náklady rostou a rostou. Nakonec se nebudeme moci vyhnout tomu, že na fungování církve bude třeba přispívat mnohem, mnohem víc, než dnes. Zatím to není, ale do budoucna s tím počítejme.

Kdo chce slyšet konkrétní doporučenou částku, tak jedno pravidlo v Bibli objevit můžeme: Desátek. To vidím jako náročný, ale přitom dosažitelný ideál. Darovat 10% ze svého čistého příjmu. Osobně bych ale doporučoval těch deset procent rozdělit na dvě části. Pět procent čistého příjmu darovat vlastní farnosti a druhých pět procent na další dobré účely: na charitu, na misie, na rádio Proglas či televizi Noe, příbuzným či přátelům v nouzi apod. Co by těch pět procent farnosti konkrétně znamenalo? Když má někdo čistý měsíční příjem například 15 tisíc korun, tak pět procent znamená darovat farnosti 750,- Kč měsíčně (9.000,- Kč za rok), tedy přes 150,- Kč každou neděli. A někteří tolik dávají. Děkuji Vám všem, kdo do sbírek dáváte bankovky a ne mince. Musím uznat a znovu poděkovat za to, že v naší farnosti jsou lidé štědří. Průměrná mzda je ovšem mnohem vyšší asi 34 tisíc hrubého. Užitečnější je ale takzvaný medián (něco jako nejčastější mzda), což je zhruba 29 tisíc hrubého a tedy asi 22.000,- Kč čistý měsíční příjem. V takovém případně znamená 5% 1.100,- Kč měsíčně (13.000,- Kč za rok), tedy asi 250,- Kč každou neděli. Můžete si zkusit spočítat, jaká částka odpovídá Vašim příjmům. Pokud by všichni farníci takto velkoryse přispívali, tak bychom se nemuseli bát o budoucnost financování církve. Samozřejmě chápu, že pro mnohé může být těch pět procent příliš mnoho. Ale můžeme to brát jako cíl, ke kterému do budoucna směřujeme, a začít třeba dvěma procenty či třemi a postupně, když si ověříme, že se to dá zvládnout, přidávat. Jestli to zvládáme, nám pomůže poznat poslední pravidlo:

Úžasná je věta svatého Pavla: “Bůh miluje radostného dárce.” Svatý Pavel organizoval sbírku, chtěl vybrat pro chudé křesťany v Jeruzalémě co nejvíc, ale nad tím vším zaznívá věta, která platí i dnes. Podpora církve má být naší radostí. Kéž by se nám dařilo dávat tak, že ještě mnohem víc dostáváme: radosti, pokoje, vnitřního ujištění, že jednáme správně. Když dáváme, tak nám může dojít, že jsme vlastně bohatí. Tolik jsme toho od Boha dostali, že můžeme rozdávat. Uvažujme nad tím, jestli nám naše dary přinášejí radost. Pokud ne, zkusme dát víc, nebo zkusme dát méně, až objevíme ten moment, že se radujeme, protože všechno je tak, jak to má být.

Děkuji všem, kdo podporujete naši farnost svými dary. Vám všem: Pán Bůh zaplať!

P. Pavel Hofírek, farář