Odpovědnost lásky za druhé

Kázání: 23. neděle v mezidobí, cyklus A, Ez 33,7-9, Řím 13,8-10, Mt 18,15-20 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (12 minut)

2 – 9:00 – Odpovědnost lásky za druhé (13 minut)

3 – 10:30 – Odpovědnost lásky za druhé (11 minut)

4 – 10:30 – Pro děti: Žehnání školních tašek (4 minuty)

5 – 18:30 – Odpovědnost lásky za druhé (10 minut)