Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Získat život jeho ztrátou

Kázání: 12. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 9,18-24 (nahrávky 11 a 10 minut)

0

Víra musí stát na našem pevném rozhodnutí

Kázání: Sobota 11. týdne mezidobí, cyklus 2, 2 Kron 24,17-25 (nahrávka 7 minut)

0

Lidské zlo a Boží pomoc

Kázání: Pátek 11. týdne mezidobí, cyklus 2, 2 Král 11,1-4.9-18.20 (nahrávka 8 minut)

0

Víc než jen památka

Kázání: Slavnost Těla a Krve Páně (nahrávka 16 minut)

0

Bůh není osamocený

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice (nahrávka 15 minut)

0

Nejcennější jsme dostali zadarmo

Kázání: 11. 6. Památka sv. Barnabáše, Mt 10,7-13 (nahrávka 8 minut)

0

Náročný a milosrdný zároveň

Kázání: Pátek 10. týdne mezidobí, Mt 5,27-32, 1 Král 19,9a.11-16 (nahrávka 7 minut)

0

Neruší, ale naplňuje

Kázání: Středa 10. týdne mezidobí, Mt 5,17-19 (nahrávka 7 minut)

0

Tou solí je poznání Krista

Kázání: Úterý 10. týdne mezidobí, Mt 5,13-16 (nahrávka 9 minut)

0

Maria je matkou církve

Kázání: Památka Panny Marie Matky Církve (nahrávka 8 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS