Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Miluji Tvůj Zákon

Kázání na žalmovou odpověď (nahrávka 7 minut)

0

Sloupy církve díky Boží pomoci

Kázání: 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla (nahrávka 13 minut)

0

Záchrana v bouřích života

Kázání: Úterý 13. týdne mezidobí, Mt 8,23-27 (nahrávka 7 minut)

0

Obtíže následování Ježíše

Kázání: Pondělí 13. týdne mezidobí, Mt 8,18-22 (nahrávka 9 minut)

0

Srdce neposkvrněné sebestředností

Kázání: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (nahrávka 10 minut)

0

Srdce živé, umírající, milující

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 11 minut)

0

Dát přednost Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 10 minut)

0

Svobodně sloužit Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 6 minut)

0

Známe poklad křesťanské víry

Kázání: Úterý 12. týdne mezidobí, Mt 7,6.12-14 (nahrávka 7 minut)

0

Ježíš nabádá k milosrdenství

Kázání: Pondělí 12. týdne mezidobí, Mt 7,1-5 (nahrávka 6 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS