Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Srdce živé, umírající, milující

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 11 minut)

0

Dát přednost Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 10 minut)

0

Svobodně sloužit Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 6 minut)

0

Známe poklad křesťanské víry

Kázání: Úterý 12. týdne mezidobí, Mt 7,6.12-14 (nahrávka 7 minut)

0

Ježíš nabádá k milosrdenství

Kázání: Pondělí 12. týdne mezidobí, Mt 7,1-5 (nahrávka 6 minut)

0

Získat život jeho ztrátou

Kázání: 12. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 9,18-24 (nahrávky 11 a 10 minut)

0

Víra musí stát na našem pevném rozhodnutí

Kázání: Sobota 11. týdne mezidobí, cyklus 2, 2 Kron 24,17-25 (nahrávka 7 minut)

0

Lidské zlo a Boží pomoc

Kázání: Pátek 11. týdne mezidobí, cyklus 2, 2 Král 11,1-4.9-18.20 (nahrávka 8 minut)

0

Víc než jen památka

Kázání: Slavnost Těla a Krve Páně (nahrávka 16 minut)

0

Bůh není osamocený

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice (nahrávka 15 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS