Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Prosit o dělníky Páně

Kázání: 4. 8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, Mt 9,35-10,1 (nahrávka 7 minut)

0

Všichni mohou získat Boží pomoc

Kázání: Středa 18. týdne mezidobí, Mt 15,21-28 (nahrávka 9 minut)

0

Bůh pomáhá lidem

Kázání: Pondělí 18. týdne mezidobí, Mt 14,13-21 (nahrávka 7 minut)

0

Proč se nedokáží dohodnout

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 12,13-21 (nahrávky 13 a 11 minut)

0

Je v nás dobro i zlo

Kázání: Sobota 17. týdne mezidobí, Mt 14,1-12 (nahrávka 9 minut)

0

Nově slavíme nejen Martu, ale i Marii a Lazara

Kázání: 29. 7. Památka sv. Marty, Marie a Lazara (nahrávka 8 minut)

0

Poklad, který nemáme tajit

Kázání: Středa 17. týdne mezidobí, Mt 13,44-46 (nahrávka 8 minut)

0

Pít z Kristova kalicha

Kázání: 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola, Mt 20,20-28 (nahrávka 9 minut)

0

Proč chtějí umět se modlit

Kázání: 17. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 11,1-13 (nahrávky 10 a 13 a 14 minut)

0

Poznává Krista srdcem

Kázání: 22. 7. Svátek Marie Magdalény, Pís 3,1-4a, Jan 20,1.11-18 (nahrávka 9 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS