Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Farní kalendář

Pro farníky v Rožnově: Termíny plánovaných akcí naší farnosti

10

Páteční adorační služby

Pro farníky v Rožnově: Odkaz na rozpis adoračních služeb, do kterého se můžete zapsat...

5

Co nás povzbuzuje k vytrvalosti v dobrém

Kázání: 20. neděle mezidobí, cyklus C, Jer 38,4-6.8-10, Žid 12,1-4, Lk 12,49-53 (nahrávky 15 a 10 minut)

0

Na kom nejvíc záleží

Kázání: Sobota 19. týdne mezidobí, cyklus C, Ez 18,1-10.13b.30-32, Mt 19,13-15 (nahrávka 9 minut)

0

Věříme, že nemožné je možné

Kázání: Pátek 19. týdne mezidobí, Mt 19,3-12 (nahrávka 15 minut)

0

Odpuštění kéž vede k odpuštění

Kázání: Čtvrtek 19. týdne mezidobí, Mt 18,21-19,1 (nahrávka 11 minut)

0

Rozdávat s radostí

Kázání: 10. 8. Svátek sv. Vavřince, 2 Kor 9,6-10 (nahrávka 8 minut)

0

Nikoliv daň, ale dar

Kázání: Pondělí 19. týdne mezidobí, Mt 17,22-27 (nahrávka 10 minut)

0

Víra je základem všeho poznání

Kázání: 19. neděle mezidobí, cyklus C, Žid 11,1-2.8-19 (nahrávka 15 minut)

0

Být dobrý je správně

Kázání: Pátek 18. týdne mezidobí, Mt 16,24-28 (nahrávka 9 minut)

10

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS