Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Ducha svatého potřebujeme

Kázání: Středa 7. velikonočního týdne, Jan 17,11b-19 (nahrávka 8 minut)

0

Pomoci a povzbudit

Kázání: 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie, Lk 1,39-56 (nahrávka 11 minut)

0

Učit se vidět Ježíše

Kázání na první svaté přijímání děti o 7. velikonoční neděli cyklu C (nahrávka 12 minut)

0

Vidět Krista

Kázání: 7. velikonoční neděle, cyklus C, Sk 7,55-60 (nahrávky 11 a 11 minut)

0

Ježíš slibuje radost

Kázání: Pátek 6. velikonočního týdne, Jan 16,20-23a (nahrávka 12 minut)

0

Význam Ježíšova Nanebevstoupení

Kázání: Slavnost Nanebevstoupení Páně, Sk 1,1-11 (nahrávka 12 minut)

0

Pravidelná kázání a promluvy na YouTube

Někteří kněží dávají pravidelně na YouTube svá kázání a promluvy.

0

Farní kalendář

Pro farníky v Rožnově: Termíny plánovaných akcí naší farnosti

0

Páteční adorační služby

Pro farníky v Rožnově: Odkaz na rozpis adoračních služeb, do kterého se můžete zapsat...

5

První svaté přijímání

Přemýšlel jsem, jak to bude s prvním svatým příjámíním dětí v tomto koronavirovém roce 2021.

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS