Více je třeba poslouchat Boha než lidi

Kázání: Čtvrtek 2. velikonočního týdne, Sk 5,27-33 (nahrávka 10 minut)

10

Stupně víry ve vzkříšení

Kázání: Středa 2. velikonočního týdne, Sk 5,17-26 (nahrávka 8 minut)

0

Znovu se narodit z vody a Ducha

Kázání: Pondělí 2. velikonočního týdne, Jan 3,1-18 (nahrávka 10 minut)

0

Krize víry

Kázání: 2. velikonoční neděle, Jan 20,19-31 (nahrávka 13 a 14 a 14 a 15 minut)

10

Jisté, ale zároveň jiné

Kázání: Pátek velikonočního oktávu, Jan 21,1-14 (nahrávka 8 minut)

10

Ne jako, ale skutečně

Kázání: Čtvrtek velikonočního oktávu, Lk 24,35-48 (nahrávka 12 minut)

0

Mše svatá v Emauzích

Kázání: Středa velikonočního oktávu, Lk 24,13-35 (nahrávka 12 minut)

0

S Ježíšem vzkříšeným

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Jan 20,1-9 (nahrávky 11 a 12 a 9 minut)

0

S Ježíšem neviditelným

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 15 minut)

10

S Ježíšem na Kalvárii

Kázání: Velký pátek (nahrávka 15 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS