Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Královna a princové a princezny

Kázání: 22. 8. Památka Panny Marie Královny (nahrávka 9 minut)

0

Boží úmysly jsou vždy dobré

Kázání: 21. neděle mezidobí, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30 (nahrávky 10 a 10 a 11 minut)

0

Bůh se rozhodl dát život

Kázání: Pátek 20. týdne mezidobí, cyklus 2, Ez 37,1-14, Mt 22,34-40 (nahrávka 7 minut)

0

Jsme pozváni na královskou svatbu

Kázání: Čtvrtek 20. týdne mezidobí, cyklus 2, Ez 36,23-28, Mt 22,1-14 (nahrávka 11 minut)

0

Smrt je nejen zlo

Kázání: 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (nahrávka 16 minut)

0

Farní kalendář

Pro farníky v Rožnově: Termíny plánovaných akcí naší farnosti

10

Páteční adorační služby

Pro farníky v Rožnově: Odkaz na rozpis adoračních služeb, do kterého se můžete zapsat...

5

Co nás povzbuzuje k vytrvalosti v dobrém

Kázání: 20. neděle mezidobí, cyklus C, Jer 38,4-6.8-10, Žid 12,1-4, Lk 12,49-53 (nahrávky 15 a 10 minut)

0

Na kom nejvíc záleží

Kázání: Sobota 19. týdne mezidobí, cyklus C, Ez 18,1-10.13b.30-32, Mt 19,13-15 (nahrávka 9 minut)

0

Věříme, že nemožné je možné

Kázání: Pátek 19. týdne mezidobí, Mt 19,3-12 (nahrávka 15 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS