Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Vyslyšení modlitby nestojí na množství slov

Kázání: Úterý po 1. neděli postní, Mt 6,7-15 (nahrávka 7 minut)

0

Dobré skutky jsou základ

Kázání: Pondělí po 1. neděli postní, Mt 25,31-46 (nahrávka 6 minut)

8

Eva a pokušení

Kázání: 1. postní neděle, cyklus A, Gn 2,7-9; 3,1-7, Mt 4,1-11 (nahrávka 15 minut)

0

Co nás vzdaluje od Ženicha

Kázání: Pátek po Popeleční středě, Mt 9,14-15 (nahrávka 7 minut)

0

Bůh nán nabízí život

Kázání: Čtvrtek po Popeleční středě, Dt 30,15-20, Lk 9,22-25 (nahrávka 9 minut)

0

Společně začínáme postní dobu

Kázání: Popeleční středa (nahrávka 16 minut)

0

Kristus je dokonalá Pravda

Kázání: 2. neděle mezidobí, cyklus A, Iz 49,3.5-6, Jan 1,29-34 (nahrávka 14 minut)

0

Pavlův dopis Filemonovi

Kázání: 23. neděle mezidobí, cyklus C, Flm 9b-10.12-17 (nahrávky 14 a 12 minut)

0

Na prvním místě jsme obdarovaní

Kázání: Sobota 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 4,6-15 (nahrávka 7 minut)

10

Správnost neurčuje svědomí, ale Bůh

Kázání: Pátek 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 4,1-5 (nahrávka 9 minut)

10

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS