Pavel se chlubí, abychom se nechlubili

Kázání: Pátek 11. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Kor 11,18.21b-30 (nahrávka 9 minut)

0

Důležitá je opravdovost modlitby

Kázání: Čtvrtek 11. týdne mezidobí, Mt 6,7-15 (nahrávka 10 minut)

0

Potřebujeme ale také dobrý příklad

Kázání: Středa 11. týdne mezidobí, Mt 6,1-6.16-18 (nahrávka 7 minut)

0

Bůh dává růst

Kázání: 11. neděle v mezidobí, cyklus B, Mk 4,26-34 (nahrávky 12 a 13 minut)

0

Svatost spočívá v čistotě úmyslů

Kázání: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (nahrávka 9 minut)

0

Boží milosrdenství

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 11 minut)

0

Snažit se být zadobře s druhými

Kázání: Čtvrtek 10. týdne mezidobí, Mt 5,20-26 (nahrávka 12 minut)

0

Vcházíme do kostela

Kázání pro děti (nahrávka 12 minut)

0

Boží ano a lidské ano

Kázání: Úterý 10. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Kor 1,18-22 (nahrávka 13 minut)

0

Útěcha v soužení

Kázání: Pondělí 10. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Kor 1,1-7 (nahrávka 11 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS