Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Na prvním místě jsme obdarovaní

Kázání: Sobota 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 4,6-15 (nahrávka 7 minut)

Církevní rok: