Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

První setkání Natanaela s Ježíšem

Kázání: 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola, Jan 1,45-51 (nahrávka 9 minut)

Církevní rok: