Jak se připravit na Vánoce

Kázání: 4. neděle adventní, cyklus B, 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16, Řím 16,25-27, Lk 1,26-38 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – Neděle 9:00 – Jak se připravit na Vánoce (18 minut)

3 – Neděle 10:30 – Jak se připravit na Vánoce (11 minut)

4 – Neděle 18:30 – Jak se připravit na Vánoce (13 minut)