Besedy s farářem

Aktualizováno 27. září 2021

Nabízím besedy s farářem při setkáních online na interentu a katecheze pro dospělé osobně v pastoračním centru.

Když nebylo možné se scházet osobně, tak jsem se rozhodl vyzkoušet a nabídnout možnost setkávání přes internet. Mnoho možností na internetu už existuje: přenosy a záznamy bohoslužeb, kázání, křesťanské přednášky, katecheze, články, videa atd. Jediné, co chybí a co mohu nabídnout, je osobnější komunikace a možnost se kněze na cokoliv zeptat. Navazuji tím na besedy a katecheze, které už roky pro farníky dělám. Při těchto setkáních probíráme katechismus, rozebíráme biblické texty a také část času věnujeme právě otázkám a diskuzi o věcech, které lidi akutálně zajímají. Při online besedách jsem se rozhodl vypustit systematické probírání a věnovat čas pouze odpovědím na otázky. 

Termín první online besedy v tomto školním roce je čtvrtek 30. září 2021 v 19:00 a proběhne v programu Google Meet na tomto odkazu: https://meet.google.com/qyd-wpve-dmm 

Děkuji těm, kdo mne popostrčili k této nové aktivitě a těm, kdo se už besed zúčastňují. Už víme, že to funguje. Doufám, že je to pro účastníky užitečné a také i příjemné moci se vidět aspoń takto na dálku. Uvažuji dokonce nad tím, že pokud se tento způsob osvědčí, tak by online besedy mohly fungovat i do budoucna. Mohl by to být způsob setkávání s těmi, pro které z jakýchkoliv důvodů nebude možné přicházet osobně na katecheze do našeho pastoračního centra.

Od září 2021 opět nabízím možnost osobních setkání v sále našeho pastoračního centra. Jedno za čtvrnáct dnů ve středu večer v 19:00 a ve čtvrtek večer v 17:00. Aktuální termíny najdete v ohlášch farnosti. 

Přeji všem zdraví, Boží požehnání a na viděnou online či osobně, P. Pavel Hofírek