Izaiáš

Ježíš nasytil zástupy

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus A, Iz 55,1-3, Mt 14,13-21 (nahrávky 16 a 19 a 17 minut)

0

Těžkosti v životě

Kázání: Neděle 21. týdne, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30

10
Subscribe to RSS - Izaiáš