1. Samuelova

Kristus je naše světlo

Kázání: 4. postní neděle, cyklus A, 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a, Jan 9,1-41 (nahrávka 22 minut)

10
Subscribe to RSS - 1. Samuelova