6. velikonoční týden

Ježíš připravuje učedníky na těžkosti

Kázání: Pátek 6. velikonočního týdne, Jan 16,20-23a (nahrávka 12 minut)

0

Skutečně věříme v nebe?

Kázání: Slavnost Nanebevstoupení Páně, Sk 1,1-11 (nahrávka 19 minut)

10
Subscribe to RSS - 6. velikonoční týden