Lukášovo evangelium

Ne jako, ale skutečně

Kázání: Čtvrtek velikonočního oktávu, Lk 24,35-48 (nahrávka 12 minut)

0

Mše svatá v Emauzích

Kázání: Středa velikonočního oktávu, Lk 24,13-35 (nahrávka 12 minut)

0

Bůh dává znamení a Znamení

Kázání: 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně, Iz 7,10-14, Lk 1,26-38 (nahrávka 11 minut)

0

Celník s upřímností a pokorou žádá

Kázání: Sobota 3. postního týdne, Lk 18,9-14 (nahrávka 11 minut)

0

Jsme slabší, ale můžeme se držet Nejsilnějšího

Kázání: Čtvrtek 3. postního týdne, Lk 11,14-23 (nahrávka 8 minut)

10

Jen pokorní vidí velikost Boží dobroty

Kázání: Pondělí 3. postního týdne, 2 Král 5,1-15a, Lk 4,24-30 (nahrávka 10 minut)

10

Spoléhat a nespoléhat na člověka

Kázání: Čtvrtek 2. postního týdne, Jer 17,5-10, Lk 16,19-31 (nahrávka 11 minut)

10

Všichni jsou zváni k obrácení

Kázání: Středa 1. postního týdne, Jon 3,1-10, Lk 11,29-32 (nahrávka 9 minut)

0

Je třeba se rozhodnout

Kázání: Čtvrtek po Popeleční středě, Dt 30,15-20, Lk 9,22-25 (nahrávka 9 minut)

0

Boží milosrdenství

Kázání: Neděle 24. týdne, cyklus C, Ex 32,7-11.13-14, 1 Tim 1,12-17, Lk 15,1-32

9

Stránky

Subscribe to RSS - Lukášovo evangelium