3. postní týden

On nás zranil a On nás uzdraví

Kázání: Sobota 3. postního týdne, Oz 6,1-6, Lk 18,9-14 (nahrávka 16 minut)

10

Láska k bližnímu potřebuje Boha

Kázání: Pátek 3. postního týdne, Mk 12,28b-34 (nahrávka 14 minut)

10

Lidská moudrost může být cestou k moudrosti Boží

Kázání: Středa po 3. postní neděli, Dt 4,1.5-9, Mt 5,17-19 (nahrávka 12 minut)

10

Musíme odpouštět. Ale co to je odpuštění?

Kázání: Úterý 3. postního týdne, Mt 18,21-35 (nahrávka 9 minut)

10

Před nemocí si není nikdo jistý

Kázání: Pondělí 3. postního týdne, 2 Král 5,1-15a (nahrávka 13 minut)

10

Ježíš a Ráchel

Kázání: 3. neděle postní, cyklus A, Jan 4,5-42 (nahrávky 12 a 10 a 12 a 14 minut)

10
Subscribe to RSS - 3. postní týden