Matoušovo evangelium

Nerozumí všemu, ale dělá, co je správné

Kázání: 19. 3. Slavnost sv. Josefa, Mt 1,16.18-21.24a (nahrávka 14 minut)

10

Lidská moudrost může být cestou k moudrosti Boží

Kázání: Středa po 3. postní neděli, Dt 4,1.5-9, Mt 5,17-19 (nahrávka 12 minut)

10

Musíme odpouštět. Ale co to je odpuštění?

Kázání: Úterý 3. postního týdne, Mt 18,21-35 (nahrávka 9 minut)

10

Kam může vést naše sebestřednost

Kázání: Pátek 2. postního týdne, Gn 37,3-4.12-13a.17b-28, Mt 21,33-43.45-46 (nahrávka 8 minut)

0

Nečekané zkoušky

Kázání: Pátek 21. týdne, Mt 25,1-13

9.5

Vytrvat ve věrnosti

Kázání: Pátek 19. týdne, cyklus 1, Joz 24,1-13, Mt 19,3-12

8

Ženich je tady!

Kázání: 9.8. Svatá Terezie Benedikta od Kříže, Oz 2,16b.17b.21-22, Mt 25,1-13

0

Nevyslyšené modlitby?

Kázání: Středa 18. týdne, cyklus 1, Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35, Mt 15,21-28

10

Získat lepší postavení?

Kázání: 25.7. Svátek sv. Jakuba, Mt 20,20-28

0

Vyplatí se být křesťanem?

Kázání: Středa 16. týdne, Mt 13,1-9

9
Subscribe to RSS - Matoušovo evangelium