Matoušovo evangelium

Milovat Boha nadevšechno

Kázání: 13. neděle v mezidobí, cyklus A, 2 Král 4,8-11.14-16a, Mt 10,37-42 (nahrávka 18 minut) + První svaté přijímání (nahrávka 17 minut)

0

Pane, nezasloužím si

Kázání: Sobota 12. týdne v mezidobí, Mt 8,5-17 (nahrávka 12 minut)

0

Snažíme se chovat zbožně

Kázání pro děti: Pátek 12. týdne v mezidobí, cyklus 2, 2 Král 25,1-12, Mt 8,1-4 (nahrávka 9 minut)

0

O Boží pomoci

Kázání: 12. neděle v mezidobí, cyklus A, Jer 20,10-13, Řím 5,12-15, Mt 10,26-33 (nahrávky 15 a 14 a 15 a 13 minut)

0

Modlit se hodně, ale ne prázdnými slovy

Kázání: Čtvrtek 11. týdne mezidobí, Mt 6,7-15 (nahrávka 10 minut)

0

Láska k přátelům a nepřátelům

Kázání: Úterý 11. týdne mezidobí, Mt 5,43-48 (nahrávka 10 minut)

10

Zapojit se musí každý

Kázání: 11. neděle v mezidobí, cyklus A, Mt 9,36-10,8 (nahrávky 13 a 14 minut)

0

Mluvit pravdu

Kázání: Sobota 10. týdne mezidobí, Mt 5,33-37 (nahrávka 10 minut)

0

Čistota myšlenek není v našich silách

Kázání: Pátek 10. týdne v mezidobí, Mt 5,27-32 (nahrávka 7 minut)

9

Nečekané zkoušky

Kázání: Pátek 21. týdne, Mt 25,1-13

9.5

Stránky

Subscribe to RSS - Matoušovo evangelium